โครงการขายคูปอง หาเงินช่วยสมบททุนสรา้ง รพ

โครงการขายคูปอง หาเงินช่วยสมบททุนสรา้ง รพ

ซื้อ 1000 ได้ 1,200
แล้วร่วมบริจาค 400 เงินเข้ากองทุนหลวงพ่อกัณหา